Terapia Orthokine

System leczenia zachowawczego zaawansowanych zmian zwyrodnieniowych stawów oparty na zjawisku silnego efektu przeciwzapalnego własnych białek przeciwzapalnych krwi. Dzięki specjalnemu przygotowaniu pobranej od pacjenta próbki krwi uzyskuje się wysoką koncentrację białek blokujących receptory dla przekaźników reakcji zapalnej m. in. Interleukiny. Dzięki temu wynikające z drażnienia wskutek zmian zwyrodnieniowych stawy mimo, iż produkują czynniki zapalne nie są w stanie wygenerować objawów z powodu zajęcia receptorów przez wyhodowane z próbki krwi własne białka.

Wskazania

  • zmiany zwyrodnieniowe stawów,
  • przewlekłe zespoły bólowe kręgosłupa, w tym bóle pooperacyjne wynikające ze zbliznowaceń okołokorzeniowych.

Przebieg zabiegu

  • pobranie krwi,
  • inkubacja białek osocza,
  • podanie 6 iniekcji co 1 tydzień pod kontrolą USG.

Wyniki terapii

Terapia stosowana jest od 1998 roku w 488 licencjonowanych ośrodkach na terenie na całego świata. W sumie wykonano już prawie 483 tysiące wstrzyknięć surowicy. Obserwuje się ponad 2 letnie poprawy nawet w zaawansowanych zmianach zwyrodnieniowych i przewlekłych zespołach bólowych.

Terapia Orthokine w leczeniu stanów zapalnych stawów i objawów

ucisku korzeni nerwowych w odcinku lędźwiowym kręgosłupa

Terapia Orthokine to sprawdzona i poparta badaniami, bezpieczna metoda lecznicza. W metodzie tej powstrzymujące zapalenie substancje pozyskuje się bezpośrednio z krwi pacjenta przez zastosowanie specjalnych technik. Celem terapii jest interwencja bezpośrednio w źródle zapalenia. Cytokiny takie jak interleukina-1 (IL-1) są przyczyną powstawania i nasilania się stanów zapalenia stawów i bólu stawów a także korzeni nerwowych. Dzięki wprowadzeniu do organizmu w miejscu zapalenia antagoniście receptora interleukiny 1 (IL-1Ra) możliwa jest skuteczna, przynosząca ulgę pacjentom, interwencja medyczna. Odpowiednio przygotowana surowica krwi (Autologous Conditioned Serum [ACS]) uzyskana specjalną, opatentowaną przez firmę Orthogen Lab Sevices GmbH, Deutschland metodą, zawiera znacznie podwyższone stężenie własnego IL-1Ra oraz czynników wzrostu pochodzących z organizmu pacjenta. Lekarz pobiera od pacjenta pełną krew przy pomocy specjalnej strzykawki systemu EOTII (terapia Orthokine) [1,2].  Po sześciu godzinach w inkubatorze – w tym czasie zwiększa się stężenie IL-1Ra – krew zostaje przeniesiona do wirówki, po odwirowaniu otrzymujemy osocze krwi, które zostaje podzielone na 6-8 równych porcji. Może ono zostać ponownie wstrzykiwane temu samemu pacjentowi w serii zastrzyków w dotknięty zapaleniem obszar, staw lub przy korzeniach nerwów jeszcze tego samego dnia. Istnieje również możliwość zamrożeniu osocza do – 20 st. C i po ponownym rozmrożeniu podanie go pacjentowi w dniu następnym. Terapia Orthokine stosowana jest od około dziesięciu lat. Poniżej krótki opis i wnioski z kilku publikacji dotyczących terapii Orthokine.

Leczenie stanów zapalnych

stawów kolanowych

W ramach dwuletniego, randomizowanego badania z podwójną ślepą próbą wykazano wyższą skuteczność terapii Orthokine (wstrzyknięcie dostawowe) w porównaniu z kwasem hialuronowym i placebo. ACS, kwas hialuronowy (HA) i placebo zastosowano u łącznie 376 mężczyzn i kobiet (w wieku od 30 do 85 lat). Instrumenty pomiarowe: VAS, WOMAC, SF-8. Po sześciu miesiącach osoby poddane terapii Orthokine oceniły swój stan we wszystkich docelowych kryteriach znacznie lepiej niż grupy porównawcze. Podobne wyniki uzyskano po kolejnych 18 miesiącach obserwacji. Tak więc efekt leczniczy utrzymywał się przez 2 lata po zakończeniu serii wstrzyknięć. U 67% pacjentów leczonych Orthokine w 6 miesiącu leczenia zaobserwowano zmniejszenie nasilenia bólu w skali VAS o ponad 50%, a także trwałą poprawę zdolności do ruchu. Także liczba pacjentów, którzy w trakcie badań musieli poddać się innemu leczeniu (ponowna seria zastrzyków, akupunktura, artroskopia etc.) z powodu nowych lub ponownie występujących dolegliwości, w grupie Orthokine była najniższa.

Leczenie bólów

kręgosłupa lędźwiowego

Prospektywne, randomizowane badanie metodą podwójnej ślepej próby u pacjentów z lędźwiową radikulopatią wykazało, że terapia Orthokine stosowana zewnątrzoponowo okołonerwowo (ang. epidural perineural injection with a double-needle technique), krótkoterminowo była równie skuteczna, a długoterminowo wykazywała tendencję do wyższej skuteczności w porównaniu z serią zastrzyków z triymcinolonu (5mg lub 10mg). Iniekcje terapii Orthokine od tygodnia dwunastego do końcowej oceny w tygodniu 22 wykazały wyższą skuteczność w skali VAS w porównaniu do obydwu grup, gdzie podawano triamcynolon. Terapia Orthokinejest nową altrernatywą w leczeniu bólów kręgosłupa odcinka lędźwiowego.

Podsumowanie

Badania kontrolowane wykazują, że biologiczna terapia Orthokine jest skuteczną, o wysokim profilu bezpieczeństwa alternatywą dla aktualnie istniejących terapii. W żadnym z badań nie doszło do zakażeń lub wystąpienia poważnych zdarzeń niepożądanych.